Zin in leren, zin in leven

In het nieuwe leerplan staat de harmonische ontwikkeling van elke leerling voorop.

Dat betekent dat we investeren in de ontwikkeling van de kennis, vaardigheden, attitudes en inzicht die leerlingen nodig hebben om zelfredzaam en gelukkig te functioneren in de hen omringende wereld.
Om voorspoedig te ontwikkelen hebben de leerlingen een gids nodig. Die gids is de leraar. Geholpen door het ordeningskader van Zin in leren! Zin in leven! dat de harmonische ontwikkeling benoemt en beschrijft, kan hij/zij de leerlingen gericht begeleiden en ondersteunen. Als schoolteam werken wij aan kwaliteitsvol onderwijs.

 

socio-emotionele ontwikkeling

ontwikkeling van een innerlijk kompas

ontwikkeling van wiskundig denken

ontwikkeling van oriƫntatie op de wereld

taalontwikkeling

ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid

motorische en zintuiglijke ontwikkeling

mediakundige ontwikkeling

rooms-katholieke godsdienst

muzische ontwikkeling

Enquete