Opvang en studie in Heist

De kinderopvang wordt op school geregeld per minuut. ’s Morgens bij het binnenkomen en ’s avonds bij het weggaan uit de avondopvang wordt de tijd genoteerd.

Er is opvang vanaf 7.20u. georganiseerd door de school.

Wie ’s morgens al vóór 8.15 u. aan school aankomt, moet naar de opvang gaan.

Om veiligheidsredenen kunnen we niet toelaten dat kinderen vanaf 8 u. alleen aan de schoolpoort staan.

De kinderopvang na schooltijd gebeurt i.s.m. het kinderdagverblijf “De Duinpieper”.

De kleuters gaan om 15.45u naar Kinderopvang De Duinpieper. Betaling gebeurt via hen.

De kinderen van de lagere school blijven tot 17.30u. in de opvang van de school en sluiten daarna aan bij Kinderopvang De Duinpieper.

Prijs voor de opvang op school:

-opvang ’s morgens: € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten

-opvang ’s avonds: € 2,5 per vol uur, aangerekend per aantal minuten,
(vieruurtje : drank + boterhammetje inbegrepen)

Tijdens de opvang maken de kinderen van de lagere school hun huistaak. De kinderen van het 1ste, 2de en 3de leerjaar maken hun huistaak onder individuele begeleiding. Vanaf het 4de leerjaar gaan de leerlingen die op school blijven, naar de studie. Om 16.45u sluiten deze kinderen aan bij de opvang en spelen binnen of buiten.

Studie vanaf het 3de lj:

Tijdens de studie maken de kinderen individueel hun werk of leren hun lesje. De toezichter kijkt na of iedereen aan het werk is en geeft, indien nodig, korte uitleg. Tijdens de studie is er geen individuele begeleiding. Kinderen vanaf het 3de leerjaar maken hun werk in de studie. Indien ze klaar zijn met alle taken en lessen, lezen ze in stilte in een boek. Er is studie op maandag, dinsdag en donderdag, telkens van 15.45 u. tot 16.45 u.

De prijs bedraagt € 2,5. De betaling gebeurt via de factuur. Bij de aanvang van de studie krijgen de kinderen ook een vieruurtje (boterham en een drankje), dit is in de prijs inbegrepen. Om de studiesfeer niet te verstoren, blijven de kinderen tot 16.45 u in de studie. Wie niet blijft tot 16.45 u, mag aansluiten bij de avondopvang van 1ste en 2de leerjaar.

Na 16.45 u keren de kinderen huiswaarts of sluiten ze aan bij de gewone kinderopvang.

Om een overzicht te kunnen maken van de kinderen die studie volgen, vult u op het bestelblad in wanneer uw kind op school blijft. Zo kunnen we controleren of ingeschreven kinderen wel degelijk studie volgen. Kinderen mogen altijd studie volgen, ook al zijn ze vooraf niet ingeschreven.

Woensdagnamiddag en vakantiedagen

Op woensdagnamiddag tot 18 u. en tijdens de schoolvakanties is er mogelijkheid tot opvang door het kinderdagverblijf De Duinpieper.

Inlichtingen GSM 0496/787251, TEL 050/511974

http://www.duinhuisjes.be/duinpieper/