Opvang en studie in Ramskapelle

Opvang in 't Schooltje

Er is elke ochtend opvang mogelijk. Ouders dienen dit wel vooraf aan te vragen bij Ingrid Brouckaert of Hilse Bauwens, Ramskapellestraat 53, tel.: 050 51 99 79.  Gelieve Ingrid of Hilse te verwittigen indien de aangevraagde opvang niet nodig is!

’s Avonds wordt de opvang verzorgd door Patrick Wyckaert.

De opvang is gratis tot 15 minuten na het einde van de les.  Vanaf dit ogenblik wordt per uur € 2,5 aangerekend. De tijd die de kinderen in de opvang verblijven wordt per minuut genoteerd. Op het einde van de maand worden alle opvangminuten opgeteld en zo wordt de prijs berekend. U betaalt via de schoolfactuur. Wijzigingen in de opvang dienen ten laatste ’s middags doorgegeven te worden. Indien je kind niet naar de aangevraagde opvang komt, wordt € 2,5 aangerekend voor de onnodige verplaatsing van Dhr. Patrick.

Het brengen en afhalen van kinderen die in de morgenopvang blijven, gebeurt via de ingang van Het Zaaltje (Ommegang). De avondopvang is in de school zelf.

 

Huiswerkbegeleiding voor de kinderen van de lagere school

Huiswerk maken is zinvol  om de geleerde leerstof in te oefenen,  om zelfdiscipline te ontwikkelen en zoveel mogelijk zelfstandig te leren.

Sommige ouders vinden het moeilijk om hun kind te helpen met hun huiswerk door tijdsgebrek of andere problemen.

Vanaf dit schooljaar bieden we daarom aan de kinderen van de lagere school op dinsdag en donderdag  (als de juffen geen personeelsvergadering hebben) huiswerkbegeleiding op school. De kinderen maken hun huiswerk en oefenen hun lessen ( gedeeltelijk) op school tot 16.15. De begeleiding gebeurt door de leerkrachten. Juf Linda, Juf Annick en juf Roos helpen de kinderen.

We nemen samen het huiswerk door, we helpen met plannen en het voorbereiden van het dictee en de toetsen.

De prijs voor de huiswerkbegeleiding is hetzelfde als de avondopvang.  Na 16.15 kunnen ze ofwel naar huis gaan, ofwel in de opvang blijven.

Gelieve wel op voorhand door te geven of uw kind huiswerkbegeleiding zal volgen.

 

Data huiswerkbegeleiding staan in de kalender.