100 % PUUR TALENT

Op onze school hebben wij aandacht voor meervoudige intelligentie. Leerlingen zijn immers op verschillende manieren ‘knap’. Als een leerling ‘het niet snapt’, dan proberen we het op een andere wijze uit te leggen. Als er vele manieren bestaan om knap te zijn, dan bestaan er ook vele manieren om onderwijs te geven. Door te onderwijzen op veel verschillende manieren bereiken we meer leerlingen.

Er wordt uitgegaan van 8 intelligenties of 8 talenten:

REKENKNAP houdt van puzzelen, lego, rekenen, topografie, analyseren, zoeken naar verbanden

TAALKNAP houdt van verhalen, grapjes, lezen, schrijven, praten, andere talen

BEELDKNAP houdt van prenten, tekenen, knutselen, ontwerpen, kleurnuances, plattegronden

MUZIEKKNAP houdt van geluiden, muziek, zingen, ritme, klankkleur, toonhoogtes

BEWEEGKNAP houdt van bewegen, sport, dansen, lichamelijk contact

SAMENKNAP houdt van gezelligheid, feestjes, vrienden, initiatief nemen, toneel spelen

ZELFKNAP dromer, filosofisch ingesteld, werkt liefst alleen, stelt hoge eisen aan zichzelf

NATUURKNAP houdt van planten, dieren, natuurverschijnselen, ontdekt graag, is graag buiten

De intelligenties hangen nauw met elkaar samen. Daarom is het goed deze in samenhang te laten ontwikkelen en aan te bieden.

  • Matchen van intelligenties: we passen de werkvormen aan. We laten deze aansluiten bij de sterke kanten, de talenten van de leerling. We wijzigen niet wat we leren, maar wel de manier waarop.
  • Stretchen van intelligenties. Doel hiervan is om alle intelligenties te ontwikkelen bij alle leerlingen. We passen nu dus de leerinhoud aan, zodat alle intelligenties aangeboden worden en leerlingen minder sterke intelligenties kunnen ontwikkelen.
  • Vieren van intelligenties. We aanvaarden elkaar zoals we zijn en brengen waardering op voor elkaars talenten.

(Uit: ‘Mutiple Intelligences: the theory in practice’ van Howard Gardner.)

We oefenen in het jaarthema ook onze sociale vaardigheden. Op een positieve manier omgaan met elkaar, niemand uitsluiten en respect tonen voor het anders zijn, staan hierbij in de kijker.

Gedurende het jaar komen we af en toe in groep samen om stil te staan bij ons eigen gedrag.

De aandachtspuntjes die aan bod komen, zijn:

September: Wat zit er in jouw ‘KNAP’-zak?

November: Het regent talenten

Januari: Post je talent

April: Een compliment voor elk talent

In klasdoorbrekende workshops zullen de kinderen de kans krijgen om hun eigen talent te ontdekken en te oefenen.

Maar natuurlijk zal er ook in de eigen klas gebruik gemaakt worden van de eigen talenten om nieuwe dingen te leren.