Medicatie

Wanneer uw zoon of dochter tijdens de schooluren ziek wordt en niet meer naar behoren kan functioneren in de klas, worden de ouders verwittigd. Deze halen het kind zo vlug als mogelijk van de school.

De school zal niet op eigen initiatief medicatie toedienen. Wel zullen de ouders of een andere opgegeven contactpersoon verwittigd worden en zal hen gevraagd worden je kind op te halen. Wanneer dit niet mogelijk is, zal de school een arts om hulp verzoeken.

In uitzonderlijke gevallen kan de ouder aan de school vragen om medicatie toe te dienen aan je kind. Deze vraag moet worden bevestigd door een schriftelijk attest van de dokter dat de juiste dosering en toedieningswijze bevat. Dit attest kunt u hieronder downloaden. Gelieve het attest te laten invullen door de behandelende arts en af te geven aan de klastitularis. Zonder doktersattest mogen de personeelsleden geen medicatie toedienen.

Klik hier voor het document i.v.m. medicatie op school.