De schoolraad

Op onze school is de schoolraad actief. In deze raad zetelen leerkrachten, ouders en mensen uit de lokale gemeenschap. Een lid van het schoolbestuur en de directeur zijn tijdens de vergaderingen aanwezig. De schoolraad is voornamelijk een adviserende raad. Leerkrachten, ouders en leden van de lokale gemeenschap denken samen na hoe we onze school best organiseren en uitbouwen. De schoolvisie krijgt er ruime aandacht en ook de wetgeving wordt er toegelicht en besproken.

De schoolraad vergadert minimum 3 keer per jaar. De leden van de verschillende geledingen (leerkrachten, ouders en mensen uit de lokale gemeenschap) engageren zich voor 4 jaar om aan de vergaderingen deel te nemen.