Het schoolteam

Directeur VBS O.L.V.O.

Heidi Wijffels

 

Directeur scholengemeenschap Saeftinghe

Patrick Timmerman

Beleidsmedewerker

Els De Vuyst

 

Secretariaat:

Anita Van de Wynckel

 

Leerkrachten 2019-2020

Kleuterschool Heist

kinderverzorgsters      :  Mevr. Lies Eeckeloo,

                                   Mevr. Laike Litaer

graadsklassen           

peuter -1ste kleuter     A : Mevr. Ann Vlaminck en Mevr. Lieve Jacobus (ma)

                                 B : Mevr. Griet De Soete en Mevr. Lieve Jacobus (di)

                                 C : Mevr. Marlies Van Leeuwe / Mevr. Gianna Nachtegaele en Mevr. Lieve Jacobus (woe en do)

graadsklassen           

2de – 3de kleuter        A : Mevr. Hilde Rouzée en Mevr. Mieke Sierens (di)

                                 B : Mevr. Ellen Bossée en Mevr. Mieke Sierens (ma)

                                 C: Mevr. Veerle Mattheeuws en Mevr. Mieke Sierens (do)

                                 D : Mevr. Leen De Wachter en Mevr. Mieke Sierens (vrij)

                                

zorgcoördinator          : Mevr. Rita Blomme

zorgleerkracht            : Mevr. Ellen Bossée

gymleerkracht            : Mevr. Marie-Christine Casselman

 

Lagere school- Heist

1ste leerjaar               A : Mevr. Veerle Vandenbussche

                                 B : Mevr. Sylvia Vandierendonck

2de leerjaar                A : Mevr. Christel Peisker en Mevr. Katrien Van parys (ma)

                                 B : Mevr. Sabine Dewulf

3de leerjaar                A : Mevr. Veerle Pinsart en Mevr. Melissa Van Loo

                                 B : Mevr. Lien Wittoeck en Mevr. Katrien Van parys (vrij)

4de leerjaar                A : Mevr. Els De Vuyst en Mevr. Annie Puype 

                                 B : Mevr. Jana Waeghe en Mevr. Candy Vermote (di)

5de leerjaar                A : Mevr. Pauline Mergaert

                                 B : Dhr. Francis Ghyssaert / Dhr. Tom Bonny

6de leerjaar                A : Mevr. Peggy Vantorre

                                 B : Mevr. Petra Van Thillo

Zorgcoördinator:  Mevr. Ellen Dingemans

Zorgleerkracht:  Mevr. Katrien Van parys

Gymleerkrachten:  Mevr. Stefanie Colpaert en Mevr. Vicky De Groote

 

Wijkschool Ramskapelle

Kleutertjes : Mevr. Kathleen Maenhout en mevr. Brigitte Jacxsens

Lager

Groep 1 : Mevr. Roos Lambrecht 

Groep 2 : Mevr. Annick Baervoets

Groep 3 : Mevr. Linda Blanckhaert

zorgcoördinator  : Mevr. Rita Blomme en Mevr. Ellen Dingemans

zorgleerkracht: Mevr. Brigitte Jacxsens en Mevr. Katrien Van parys

kleutergymmen: Mevr. Marie-Christine Casselman

gymleerkracht: Dhr. Max Verleye               

 

Preventie-adviseur Saeftinghe-Oostkust: Dhr. Tom Uittenhove

 

ICT Saeftinghe-Oostkust: Dhr. Ken Casier

 

Heidi

  

 Anita

  

Rita 

  

Ellen 

Els 

   

 

Marie-Christine

Ann

  

Lucrèce 

  

 Griet 

Marlies 

 Lies 

 

Laike 

 

Hilde R.

Mieke 

Gianna 

Veerle M 

 Leen 

 Lieve

 
 Veerle VDB

 Sylvia 

Christel 

Sabine 

Emmy 

Hilde DL

Katrien 

 

Annie

Jana 

Pauline 

Francis 

Peggy 

Petra 

 

 

Stefanie

Vicky 

         

Kathleen

Brigiite

Roos

Annick

Linda