Leesouders

Al gehoord van "leesouders"? Of anders gezegd leesmoeders, -vaders, -broers,- zussen, -grootouders? Deze mensen engageren zich vrijwillig om elke week één of tweemaal 25 minuten op school te komen. Ze begeleiden een groepje van vier kinderen bij de leestraining. Deze mensen nemen actief deel aan het leer- en opvoedingsproces op school. Een groep leesouders doet dit nu reeds vele jaren. De leerlingen maken echt goede vorderingen. Daarom willen wij dit initiatief graag voortzetten en u allen uitnodigen om mee te werken. Mensen die zich graag ten dienste stellen van de school nemen best contact op met de directie of met de leerkracht.

Welkom en van harte dank!