Afval vermijden

 

De ladder van Lansink MOS-deelnamelogo   Composteer waar mogelijk!

ladder lansinck

VOORKOMEN

HERGEBRUIKEN

RECYCLEREN

VERBRANDEN

STORTEN

Tips van de Boeboeks:affiche een schot in de roos

Tip 1: gebruik een brooddoos i.p.v. aluniniumfolie, zo hoeft er niets in de vuilnisbak.

Tip 2: fruitafval mag in het compostvat, daar smullen compostwormen van heerlijke klokhuizen en ander natuurlijk materiaal.

Tip 3: draag zorg voor het schoolmateriaal en hergebruik zoveel mogelijk spullen van vorig schooljaar. Zo hoeven er minder nieuwe spullen gemaakt te worden in fabrieken.

Tip 4: gebruik papier langs beide zijden en zorg ervoor dat de blaadjes goed gevuld zijn.

Educatieve spelletjes

i.v.m. afval:

Afvalsorteerspel

Afvalspel

De afvalcentrale

Kies de beste verpakking

Recyclemania

Sorteerkampioen

Filmpjes, foto's, websites

Digitaal boekje over de vuilnisbakmakkers

 Luisterverhaal over de vuilnisbakmakkers

 Filmpje over de afvalberg van plastic in zee

afval in zee

Filmpje over de gevolgen van plastic in zee

 afval in zee gevolg

  Afval is grondstof!

  Doe mee, verlos de zee!

  Foto's vind je hier (themaopeningen)